PŁATNOŚCI

W naszym sklepie można dokonać płatności w następujący sposób:

a).Przelewem na konto bankowe firmy Nutracevit Sp .z o.o. prowadzone przez

Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

81 1020 1097 0000 7102 0298 8897  (dla transakcji w PLN)

PL 71 1020 1097 0000 7102 0319 7530 (dla transakcji w EUR) kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW,

b) płatnością w systemie elektronicznym PayPal